Kirkekoncerter i Odense


Kirkekoncerter i Odense blev stiftet som forening i 2019. Foreningens primære formål er at arrangere og afholde kor- og orkesterkoncerter i byens kirker og derved bidrage til et fortsat klassisk musik- og kulturliv i Odense. Fokus er hovedsageligt på det store repertoire fra barokken og wienerklassikken, der traditionelt er blevet opført i kirker, men som i dag kun sjældent kan opleves i Odense og på Fyn. Kirkekoncerter i Odense ønsker således at bevare og videreføre denne flere hundrede år gamle tradition og samtidig udfylde et tomrum, der de senere år er opstået i det fynske kulturliv, og derved imødekomme en fortsat efterspørgsel hos det fynske koncertpublikum. 

Kirkekoncerter i Odense vil gennem sit virke søge at bidrage til, at Odense ikke blot ændrer fysisk udseende i form af nybyggerier og forbedret infrastruktur, men at kulturudbuddet ligeledes udvides, varieres og intensiveres. 

Kirkekoncerter i Odense ønsker at videreføre traditionen for opførelser af de store værker for kor og orkester ifm. kirkelige højtider men vil også arrangere og afholde andre koncerter. Foreningen vil således søge at bidrage til et stadigt levende og mere varieret musik- og kulturliv i byen. Foreningen vil desuden arbejde for afholdelse af koncerter i sommerferien, hvor Odense i særlig grad tiltrækker turister, men hvor de fleste af byens kulturinstitutioner holder lukket.

Kirkekoncerter i Odense er således et tiltrængt supplement til byens og hele Fyns eksisterende musik- og kulturliv og et klassisk kulturelt bidrag til den store transformation, som byen har gennemgået de seneste år. Foreningen vil gennem sit virke søge at medvirke til, at Odense som landets tredjestørste by også i det 21. århundrede tilbyder koncerter med det klassiske repertoire, der gennem utallige opførelser de seneste 3-400 år for længst er udødeliggjort.

Foreningens virke er båret udelukkende af frivillige kræfter og kompetencer og er derfor afhængig af økonomisk støtte fra offentlige puljer og private fonde for at kunne gennemføre sine koncerter. 
 
Yderligere oplysninger om foreningen og dens virke fås ved henvendelse til kirkekoncerter@gmail.com